Ce imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas na office@aci-trading.com
Ce imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas na office@aci-trading.com

Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov

Vyhotovili sme toto vyhlásenie o ochrane údajov, aby sme vám na základe všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov vysvetlili, aké informácie zhromažďujeme, ako tieto údaje používame a ktoré rozhodovacie možnosti ako návštevník našej webstránky máte.

Automatické ukladanie údajov

Ak v dnešnej dobe navštevujete webstránky, aj tú našu, vytvárajú a ukladajú sa určité informácie. Ak navštevujete našu webstránku tak ako aj teraz, ukladá náš server (počítač, na ktorom je táto webstránka uložená) automaticky údaje ako napríklad IP-adresa vášho zariadenia, adresy navštívených podstránok, detaily k vášmu prehliadaču (napr. Chrome, Firefox, Edge,…), dátum a čas. Tieto údaje nevyužívame a spravidla ich neposúvame ďalej, nemôžeme ale vylúčiť, že sa tieto údaje. nedajú protiprávnym konaním nahliadnuť.

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Pre návštevu našej webstránky od vás nepožadujeme žiadne osobné údaje. Osobné údaje budú zhromažďované až vtedy, keď nám ich dáte k dispozícii, napríklad v rámci procesu registrácie, vyplnením formulárov alebo zaslaním emailov v rámci objednávky produktov alebo služieb, dopytov alebo požiadaviek na materiál. Tieto údaje sa spravidla nepostupujú tretej strane, okrem prípadov, ak ide o povereného poskytovateľa služieb, ktorý pomáha pri realizácii vašich zmlúv a dopytov.

Využitie a postúpenie osobných údajov

Databáza a jej obsah zostávajú v našej spoločnosti a na našom provideri. Vaše osobné údaje spracúvame iba na spracovanie vašich dopytov a na realizáciu zmlúv, ktoré sme s vami uzatvorili. Tieto nebudú v žiadnej forme poskytnuté, či už nami alebo nami poverenou osobou tretím stranám okrem prípadov, ak nám k tomu dáte súhlas alebo ak existuje úradné nariadenie.

Odvolaním vášho súhlasu na ukladanie údajov prebehne vymazanie uložených osobných údajov, ak tieto informácie už nie sú potrebné na splnenie účelu, pre ktorý boli uložené alebo ak je ich uloženie neprípustné z iných právnych dôvodov.

Vaše práva

Spravidla máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť, odvolanie a námietku. Ak si myslíte, že spracúvanie vašich údajov prebieha v rozpore s vaším právom na ochranu údajov alebo akýmkoľvek spôsobom porušuje vaše nároky vyplývajúce z práva na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť príslušnému kontrolnému orgánu. V Rakúsku je to Úrad na ochranu údajov (Datenschutzbehörde), ktorý môžete kontaktovať na: https://www.dsb.gv.at/.

Ako používateľ našej internetovej ponuky máte na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od nás informácie, ktoré máme uložené k vašej osobe alebo k vášmu pseudonymu.

Bezpečnostné pokyny

Vykonali sme všetky príslušné technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii, pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci a tretie osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, sú povinní dodržiavať ustanovenia GDPR a sú povinní zaobchádzať s osobnými údajmi nanajvýš dôverne. Pre komunikáciu pomocou emailu nemôžeme prevziať úplnú záruku za bezpečnosť údajov. Preto vám pri dôverných informáciách odporúčame komunikovať písomne, prostredníctvom poštových služieb.

Šifrovanie TLS s https

Pre niektoré naše služby používame https na prenos vašich údajov bez možnosti prístupu nepovolaných strán. Nasadením TLS (Transport Layer Security), šifrovacieho protokolu na bezpečný prenos údajov v sieti internet, vieme zabezpečiť ochranu dôverných údajov. Použitie tohto zabezpečeného prenosu údajov rozpoznáte podľa malého symbolu zámku vľavo hore vo vašom prehliadači a podľa zobrazenia https ako časti našej internetovej adresy.

Cookies

Naša webstránka využíva HTTP-cookies pre ukladanie používateľsky špecifických údajov. Cookie je krátky súbor údajov, ktoré sa vymieňajú medzi internetovým prehliadačom a internetovým serverom, pre ktoré je ale úplne bezpredmetný a dôležitý je iba pre internetové aplikácie, ako napríklad Online-Shop, pre obsah virtuálneho nákupného košíka. Sú dva druhy cookies: Cookies prvotného poskytovateľa sú vytvárané našou webstránkou, cookies tretej strany sú vytvárané inými webstránkami (napr. Google Analytics). Rozlišujeme tri kategórie cookies: nevyhnutne potrebné cookies na zaručenie základných funkcií webstránky, funkčné cookies na zaručenie služieb webstránky a cieľovo orientované cookies na vylepšenie používateľských skúseností. Cookies používame na to, aby sme našu webstránku vedeli vystavať tak, aby bola priaznivejšia a priateľskejšia pre používateľov. Niektoré cookies zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení až kým ich nevymažete. Umožňujú nám opäť rozpoznať váš internetový prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Ak si to ale neželáte, môžete váš prehliadač nastaviť tak, že vás bude informovať o používaní cookies, aby ste ich mohli v konkrétnom prípade povoliť. Cookies, ktoré sa už nachádzajú vo vašom počítači, môžete kedykoľvek vymazať alebo deaktivovať. Tento postup sa líši v závislosti od vášho konkrétneho prehliadača, preto si najlepšie na googli nájdete návod pomocou hesla „zmazanie cookies chrome“ alebo „deaktivácia cookies chrome“ v prípade prehliadača Chrome alebo vymeňte slovo „chrome“ za príslušný názov vášho prehliadača, napríklad edge, firefox, safari. Ak nám všeobecne neumožníte používať cookies, čiže ich v nastavení prehliadača deaktivujete, nemusia niektoré funkcie a stránky fungovať tak, ako očakávate.

Vyhlásenie o ochrane údajov Google Maps

Na našej webstránke používame Google Maps spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používaním funkcií tejto karty sa údaje prenesú na spoločnosť Google. To, ktoré údaje spoločnosť Google zhromažďuje a na aké účely ich používa, môžete zistiť na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ nachlesen.

Vyhlásenie o ochrane údajov Google Analytics

Na našej webstránke používame Google Analytics spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na štatistické vyhodnotenie údajov návštevníkov. Na tieto účely používa Google Analytics cieľovo orientované cookies. Viac informácií k používateľským podmienkam a ochrane údajov nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pseudonymizovanie

Naším želaním v zmysle GDPR je zlepšovanie našej ponuky a našej internetovej prezentácie. Nakoľko súkromie našich používateľov je pre nás veľmi dôležité, údaje používateľov sa pseudonymizujú. Spracúvanie údajov sa realizuje na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo písm. f (oprávnený záujem) GDPR.

Deaktivácia zhromažďovania údajov pomocou Google Analytics

Pomocou rozšírenia prehliadača deaktiváciou Google Analytics-JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) môžu návštevníci webstránky zabrániť, aby Google Analytics používal vaše údaje. Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a tiež údajov o vašom používaní webstránky, ktoré sú postúpené spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete rozšírenie prehliadača, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics Dodatok k spracúvaniu údajov

So spoločnosťou Google máme uzatvorenú zákaznícku zmluvu o používaní Google Analytics, v ktorej sme súhlasili s „Dodatkom k spracúvaniu údajov“ v Google Analytics. Viac o dodatku k spracúvaniu údajov pre Google Analytics nájdete na: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad.

Vyhlásenie o ochrane údajov YouTube

Na našej webstránke používame video služby Youtube, spoločnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Vyvolaním podstránok našej webstránky, na ktorých spoločnosť YouTube integrovala videá, sa spoločnosti YouTube postúpia údaje, ktoré sa uložia a vyhodnotia. Ak máte YouTube účet a ste doň prihlásený, priradia sa tieto údaje k vášmu osobnému účtu a k údajom, ktoré sú v ňom uložené. To, ktoré údaje spoločnosť Google zhromažďuje a na aké účely ich používa, môžete zistiť na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy nachlesen.

Kontakt

All Commodity Intertrading GmbH
A-1090 Wien, Liechtensteinstraße 63
Telefon: +43 (0)1 361 99 91
E-Mail: office@aci-trading.com
https://www.safeandhome.com