Ce imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas na office@aci-trading.com
Ce imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas na office@aci-trading.com

Zlato

Drahé kovy sú večné. Zlato je synonymom istoty a stálosti. Zlato je stelesnením blahobytu ľudstva, stability a uchovania hodnoty nezávisle od historického obdobia.

Zlato - jeden z
najcennejších drahých kovov

Jeho mýtus a popularita majú svoje korene v jeho úspešnej a dlhoročnej histórii, čím odzrkadľuje aj budúce očakávania ľudí vzhľadom na uchovanie hodnoty.
Jedným z najpodstatnejších motívov pre každý nákup zlata je strach pred úpadkom iných hodnôt, predovšetkým papierových peňazí.

Zlato si ako reálny majetok udrží svoju hodnotu aj vtedy, keď sa banky a štáty nachádzajú v núdzi a akciové kurzy zaznamenávajú pokles. Zlato je možné vymeniť a predať.

Vlastníctvo  zlata umožňuje prekonať aj najtvrdšie obdobia krízy a zachovať si blahobyt bez ohľadu na systémové zmeny s hlbokými dopadmi na hospodárstvo a ekonomiku.

„Superhviezda”
medzi drahými kovmi

Znižovanie zásob všetkých drahých kovov, predovšetkým zlata vo veľkej miere ovplyvňuje jeho cenu. Tovar, ktorého je nedostatok, je väčšinou veľmi drahý. Príslušná literatúra na tému výskyt surovín/nerastov vychádza z toho, že jedna tona horniny obsahuje iba štyri miligramy (štyri tisíciny jedného gramu) zlata.

V dôsledku toho podlieha svetová ponuka, prípadne dostupnosť zlata na trhu prirodzenému obmedzeniu. Dopyt v protiklade k tomu neustále stúpa. V 21.storočí sa zlato stalo prístupným pre veľkú časť ľudstva.

Uvedené je spôsobené legalizáciou súkromného vlastníctva zlata – okrem iného aj v Číne. Časť zlatých zásob je podľa aktuálnych informácií už vyťažená a uskladnená v Centrálnych a Obchodných bankách alebo bola použitá v šperkárskom priemysle alebo vo forme iných cenných predmetov.

Dopyt bez konca?
- Kto to potrebuje?

Zlato slúži ľuďom ako šperk, ako prostriedok uchovania hodnoty pre mnohé domácnosti a ako devízová rezerva Centrálnych bánk na celom svete.

Okrem toho je zlato vďaka svojim špecifickým chemickým a fyzikálnym vlastnostiam nenahraditeľným faktorom pre použitie v priemysle.

Ochrana svojho majetku sa nielen pre firmy, ale aj pre každú súkromnú osobu stala jasným  cieľom, pretože peniaze sú jedným z predpokladov pre to, aby bolo možné splniť akýkoľvek obchodný alebo životný plán.

Nadobudnúť investičné fondy, akcie alebo vkladnú knižku, pozemok, životnú poistku alebo zabezpečenie pre obdobie dôchodku …

Krátko vyjadrené: Nie je cieľom len vlastniť čo najväčšie množstvo peňazí, ale skôr to, ako vďaka disponibilným finančným prostriedkom dosiahnuť čo najviac cieľov, ktoré ste si vytýčili.

Stane sa zlato surovinou
21. storočia?

V 21. storočí zlato nadobudlo nový (starý) význam: obdobie prítomnosti sa momentálne vyznačuje nedohľadne dlhým obdobím neistoty. Výzvy, ktoré počas mnohých desaťročí už upadli do zabudnutia a ktoré už vôbec neboli predmetom verejných diskusií nás nútia k procesom zmien a prinášajú prevraty v globálnej mocenskej štruktúre.

Stúpajúci počet obyvateľstva sveta sa pozerá v ústrety opätovným existenčným výzvam, predovšetkým teraz aj v priemyselných krajinách
USA a Európy.

Jediné, čo sa zdá byť na začiatku tohto storočia isté, sú okolnosti rýchlych a pretrvávajúcich zmien, s ktorými musíme žiť a vnímať ich ako súčasť nášho hospodárstva a sveta. V období neistoty je a bolo zlato vždy žiadané, v dôsledku čoho sa mohlo stať surovinou storočia.