Ce imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas na office@aci-trading.com
Ce imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas na office@aci-trading.com

Vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka slúži iba ako reklamný materiál. Informácie, obsiahnuté v tejto súvislosti nepredstavujú investičné, ani daňové alebo právne poradenstvo. Webová stránka taktiež neobsahuje žiadnu ponuku, odporúčanie alebo výzvu pre účely prijatia investičných rozhodnutí akéhokoľvek druhu.

Zohľadnite prosím, že predložené informácie predovšetkým nenahrádzajú žiadne vhodné poradenstvo, zamerané na investície a produkt. Akékoľvek informácie, obsiahnuté na tejto webovej stránke boli zostavené a spracované zo strany All Commodity Intertrading GmbH. Tieto vychádzajú zo zdrojov, ktoré spoločnosť považuje za spoľahlivé. Napriek tomu  All Commodity Intertrading GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a kompletnosť tu obsiahnutých informácií a v žiadnom prípade neručí za škody alebo straty, spôsobené v dôsledku tu zverejnených informácií a údajov.

Uvedené sa nevzťahuje na škody, spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Názory, vyjadrené na tejto webovej stránke odzrkadľujú odhad spoločnosti  All Commodity Intertrading GmbH v momente zverejnenia a môžu sa v budúcnosti meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Webová stránka môže obsahovať tvrdenia, zamerané na budúcnosť. Aj keď tieto tvrdenia odzrkadľujú názory a očakávania spoločnosti All Commodity Intertrading GmbH z hľadiska budúcnosti, môžu sa skutočný vývoj a výsledky podstatne odlišovať od vyjadrených očakávaní.

Ďalej prosíme o zohľadnenie skutočnosti, že hodnota majetkovej investície môže stúpať alebo klesať. Investori musia  byť z toho dôvodu pripravení a byť v stave akceptovať straty investovaného kapitálu (riziko totálnej straty).Vývoj investícií z minulosti nepripúšťa žiadne spätné uzávery na budúci vývoj hodnoty. Kopírovanie alebo používanie obsahov vyhotovených a zverejnených zo strany spoločnosti  All Commodity Intertrading GmbH  – a to kompletne alebo z časti – nie je bez písomného súhlasu spoločnosti All Commodity Intertrading GmbH povolené.