Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese office@aci-trading.com
Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese office@aci-trading.com

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů jsme připravili, abychom Vám podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů vysvětlili, jaké informace shromažďujeme, jak tyto údaje používáme a jaké možnosti volby jako návštěvníci těchto webových stránek máte.

Automatické ukládání údajů

Jestliže navštívíte nyní webové stránky, automaticky se vytvoří a uloží určité informace a k tomu dochází i na těchto webových stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky jako právě teď, ukládá náš webový server (počítač, na kterém jsou naše webové stránky uložené) automaticky údaje jako je IP adresa Vašeho počítače, adresy navštívených podstránek, detaily k Vašemu prohlížeči (např. Chrome, Firefox, Edge,…) a datum a čas. Tyto údaje nepoužíváme a nepředáváme je zpravidla dále, nemůžeme ale vyloučit, že tyto údaje nebudou použity v případě protiprávního jednání.

Zjištování a zpracování osobních údajů

Pro návštěvu našich webových stránek od Vás nepotřebujeme žádné osobní údaje. Osobní údaje zjišťujeme pouze v případě, že nám je poskytnete sami např. v rámci registrace, vyplněním formulářů nebo zasláním e-mailu, v rámci objednávky produktů nebo služeb, při dotazech nebo požadavcích na materiál. Tyto údaje principiálně nepředáváme třetím osobám, s výjimkou případů, jedná-li se o pověřené poskytovatele služeb, kteří se starají o Vaše potřeby nebo přispívají k vyřízení Vašich smluv a požadavků.

Využívání a předávání osobních údajů

Databáze a její obsah zůstávají v naší společnosti a u našeho providera. Vaše osobní údaje používáme k zodpovězení Vašich dotazů a k realizaci s Vámi uzavřených smluv. Naše společnost ani pověřené třetí osoby tyto údaje v žádné formě nepředávají třetím osobám, s výjimkou případů, že od Vás k tomu dostaneme souhlas nebo se jedná o úřední nařízení.
Po odvolání svolení k ukládání budou uložené osobní údaje smazané, není-li jejich znalost již potřebná k účelu spojenému s uložením těchto údajů, nebo není-li jejich uložení z jiných zákonných důvodů přípustné.

Vaše práva

Zásadně máte právo na informace, opravu, smazání, omezení, přenos údajů, odvolání nebo podání námitky. Jste-li toho názoru, že zpracování Vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo že byly nějakým způsobem porušeny Vaše nároky na ochranu osobních údajů, máte právo na stížnost u úřadu vykonávajícího dozor nad příslušnou společností. V Rakousku je to úřad pro ochranu osobních údajů, jeho webové stránky naleznete na adrese https://www.dsb.gv.at/.
Jako uživatel internetové nabídky máte po písemném dotazu právo požadovat od nás informace o údajích, které jsou u nás uložené o Vaší osobě nebo o Vašem pseudonymu.

Bezpečnostní upozornění

Realizovali jsme veškerá technická a organizační opatření pro ochranu údajů, které jste nám dali k dispozici, před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a třetí osoby účastnící se zpracování údajů mají povinnost dodržovat obecný předpis o ochraně osobních údajů (GDPR) a zachovávat důvěrnost při nakládání s osobními údaji. Pro komunikaci e-mailem nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za dodržení úplné bezpečnosti údajů. Proto Vám u citlivých informací doporučujeme zaslání poštou.

Šifrování TLS pomocí https

Pro bezpečný přenos údajů internetem používáme pro některé naše služby https. Použitím TLS (Transport Layer Security), šifrovaného protokolu pro bezpečný přenos údajů internetem můžeme zajistit ochranu osobních údajů. Použití tohoto zabezpečení poznáte podle malého symbolu klíče vlevo nahoře v prohlížeči a použitím schématu https jako součásti internetové adresy.

Cookies

Naše webové stránky používají pro ukládání uživatelsky specifických údajů cookies http. Cookie je krátký datový balíček, který si vyměňují webový prohlížeč a webový server a pro které je zcela bezvýznamný a význam má teprve při použití webových aplikací, např. u online obchodu, třeba jako obsah virtuálního nákupního košíku. Rozeznáváme dva druhy cookies: cookies prvních stran vytváří naše webové stránky, cookies třetích stran vytváří jiné webové stránky (např. Google Analytics). Rozeznávají se tři kategorie cookies: bezpodmínečně nutné cookies pro zajištění základních funkcí webových stránek, funkční cookies pro zajištění výkonu webových stránek a cíleně orientované cookies pro zlepšení komfortu uživatele. My používáme cookies pro zajištění uživatelsky příjemnějších funkcí našich webových stránek. Některé cookies zůstávají uložené na Vašem koncovém zařízení dokud je nevymažete. Umožňují nám rozeznání Vašeho prohlížeče při další návštěvě. Jestliže si to nepřejete, můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že Vás o umístění cookies informuje a Vy s tím v jednotlivých případech můžete souhlasit. Cookies, které se nacházejí ve Vašem počítači, můžete vymazat nebo deaktivovat. Průběh provedení je u každého prohlížeče jiný, doporučujeme vyhledat si v prohlížeči Google návod pomocí vyhledávacích pojmů „vymazání cookies chrome“ nebo „deaktivace cookies chrome“ v případě prohlížeče Chrome, případně vyměníte slovo „chrome“ za název Vašeho vyhledávače, např. Edge, Firefox, Safari. Jestliže zásadně nepovolíte využívání cookies, tzn. že je ve Vašem vyhledávači deaktivujete, nemusí některé funkce nebo stránky fungovat podle očekávání.

Google Maps prohlášení o ochraně osobních údajů

Na našich stránkách používáme aplikaci Google Maps společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Využíváním funkcí těchto map se předávají údaje společnosti Google. Jaké údaje společnost Google shromažďuje a k čemu je používá si můžete přečíst na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Google Analytics prohlášení o ochraně osobních údajů

Pro statistické vyhodnocení uživatelských údajů používáme na našich webových stránkách aplikaci Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics používá cíleně orientované cookies. Bližší informace týkající se podmínek užívání a ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Pseudonymizace

Naším zájmem ve smyslu GDPR je zlepšení naší nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich uživatelů důležité, provádíme pseudonymizaci uživatelských údajů. Zpracování osobních údajů se provádí na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 německého zákona o telekomunikacích (TKG) a čl. 6 GDPR odst. 1 písm. A (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) GDPR.

Deaktivace shromažďování údajů aplikací Google Analytics

Pomocí add-ons k deaktivaci JavaScript aplikace Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) lze zabránit návštěvníkům webových stránek v používání Vašich údajů aplikací Google Analytics. Shromažďování údajů získaných cookie a vztahujících se k používání webových stránek společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu pro prohlížeč na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Analytics dodatek ke zpracování osobních údajů

Se společností Google jsme uzavřeli přímou zákaznickou smlouvu pro používání Google Analytics akceptováním ”Dodatku ke zpracování osobních údajů” v Google Analytics. Více o dodatku ke zpracování osobních údajů pro Google Analytics najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=cs&utm_id=ad.

YouTube prohlášení o ochraně osobních údajů

Na této stránce využíváme služeb videa společnosti YouTube, der Firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Využíváním těchto stránek naší webové prezentace, která YouTube videa integrovala, se údaje předávají, ukládají a vyhodnocují společností YouTube. Máte-li účty u YouTube a jste-li přihlášen(a), přiřazují se tyto údaje k Vašemu osobnímu účtu a v něm uloženým údajům. Jaké údaje společnost Google shromažďuje a k čemu je používá si můžete přečíst na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy nachlesen.

Kontakt

All Commodity Intertrading s.r.o.
1090 Vídeň, Rakousko, Liechtensteinstraße 63
Telefon: +43 (0)1 361 99 91
E-Mail: office@aci-trading.com
https://www.safeandhome.com