Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese office@aci-trading.com
Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese office@aci-trading.com

Vylúčenie zodpovednosti

Tato webová stránka slouží pouze jako reklamní materiál. Zde obsažené informace napředstavují ani investiční, ani daňové nebo právní poradenství. Webová stránka také neobsahuje žádnou nabídku, doporučení nebo výzvu k přijetí investičních rozhodnutí jakéhokoliv druhu.
Tyto informácie především nenahražují žádné vhodné poradenství, zaměřené na investice a produkt.

Veškeré informace, obsažené na této webové stránce, byly sestavené a zpracované společností  All Commodity Intertrading GmbH. Vycházejí ze zdrojů, které společnost považuje za spolehlivé.  All Commodity Intertrading GmbH  přesto nepřebírá zodpovědnost za správnost a kompletnost zde obsaženutých informací a v žádném případě neručí za škody nebo ztráty, jež by mohly vyplývat ze zde zveřejněných informací a údajů. Uvedené se nevztahuje na škody, způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Názory vyjádřené na této webové stránce odrážejí odhad společnosti  All Commodity Intertrading GmbH v okamžiku zveřejnění a mohou se v budoucnosti měnit bez předchozího oznámení. Webová stránka může obsahovat konstatování zaměřené na budoucnost. I když tato konstatování odrážejí názory a očekávání společnosti  All Commodity Intertrading GmbH z hlediska budoucnosti, může se skutečný vývoj a výsledky podstatně lišit od vyjádřených očekávání. Dále prosíme o zohlednění skutečnosti, že hodnota majetkové investice může stoupat nebo klesat. Investoři musí být z tohoto důvodu připravení a schopni akceptovat ztráty investovaného kapitálu (riziko totální ztráty).
Vývoj investic v minulosti nepřipouští žádné závěry pro budoucí vývoj hodnoty.

Kopírování nebo používání obsahů vyhotovených a zveřejnených společností  All Commodity Intertrading GmbH – a to kompletní nebo částečné – není dovolené bez písemného souhlasu společnosti  All Commodity Intertrading GmbH.