Drahé kovy sú večné. Zlato je synonymom istoty a stálosti. Zlato je stelesnením blahobytu ľudstva, stability a uchovania hodnoty nezávisle od historického obdobia.

Zlato - jeden z najcennejších drahých kovov

Jeho mýtus a popularita majú svoje korene v jeho úspešnej a dlhoročnej histórii, čím odzrkadľuje aj budúce očakávania ľudí vzhľadom na uchovanie hodnoty.
Jedným z najpodstatnejších motívov pre každý nákup zlata je strach pred úpadkom iných hodnôt, predovšetkým papierových peňazí.

Zlato si ako reálny majetok udrží svoju hodnotu aj vtedy, keď sa banky a štáty nachádzajú v núdzi a akciové kurzy zaznamenávajú pokles. Zlato je možné vymeniť a predať.

Vlastníctvo  zlata umožňuje prekonať aj najtvrdšie obdobia krízy a zachovať si blahobyt bez ohľadu na systémové zmeny s hlbokými dopadmi na hospodárstvo a ekonomiku.

„Superhviezda” medzi drahými kovmi

Znižovanie zásob všetkých drahých kovov, predovšetkým zlata vo veľkej miere ovplyvňuje jeho cenu. Tovar, ktorého je nedostatok, je väčšinou veľmi drahý. Príslušná literatúra na tému výskyt surovín/nerastov vychádza z toho, že jedna tona horniny obsahuje iba štyri miligramy (štyri tisíciny jedného gramu) zlata.

V dôsledku toho podlieha svetová ponuka, prípadne dostupnosť zlata na trhu prirodzenému obmedzeniu. Dopyt v protiklade k tomu neustále stúpa. V 21.storočí sa zlato stalo prístupným pre veľkú časť ľudstva. 

Uvedené je spôsobené legalizáciou súkromného vlastníctva zlata - okrem iného aj v Číne. Časť zlatých zásob je podľa aktuálnych informácií už vyťažená a uskladnená v Centrálnych a Obchodných bankách alebo bola použitá v šperkárskom priemysle alebo vo forme iných cenných predmetov.
Dopyt bez konca? - Kto to potrebuje?

Zlato slúži ľuďom ako šperk, ako prostriedok uchovania hodnoty pre mnohé domácnosti a ako devízová rezerva Centrálnych bánk na celom svete.

Okrem toho je zlato vďaka svojim špecifickým chemickým a fyzikálnym vlastnostiam nenahraditeľným faktorom pre použitie v priemysle.

Ochrana svojho majetku sa nielen pre firmy, ale aj pre každú súkromnú osobu stala jasným  cieľom, pretože peniaze sú jedným z predpokladov pre to, aby bolo možné splniť akýkoľvek obchodný alebo životný plán.

Nadobudnúť investičné fondy, akcie alebo vkladnú knižku, pozemok, životnú poistku alebo zabezpečenie pre obdobie dôchodku …

Krátko vyjadrené: Nie je cieľom len vlastniť čo najväčšie množstvo peňazí, ale skôr to, ako vďaka disponibilným finančným prostriedkom dosiahnuť čo najviac cieľov, ktoré ste si vytýčili.Stane sa zlato surovinou 21. storočia?

V 21. storočí zlato nadobudlo nový (starý) význam: obdobie prítomnosti sa momentálne vyznačuje nedohľadne dlhým obdobím neistoty. Výzvy, ktoré počas mnohých desaťročí už upadli do zabudnutia a ktoré už vôbec neboli predmetom verejných diskusií nás nútia k procesom zmien a prinášajú prevraty v globálnej mocenskej štruktúre.   

Stúpajúci počet obyvateľstva sveta sa pozerá v ústrety opätovným existenčným výzvam, predovšetkým teraz aj v priemyselných krajinách 
USA a Európy. 

Jediné, čo sa zdá byť na začiatku tohto storočia isté, sú okolnosti rýchlych a pretrvávajúcich zmien, s ktorými musíme žiť a vnímať ich ako súčasť nášho hospodárstva a sveta. V období neistoty je a bolo zlato vždy žiadané, v dôsledku čoho sa mohlo stať surovinou storočia.