Istota a stálosť

Zlato: symbol istoty a stálosti
Vďaka svojej už viaceré tisícročia pretrvávajúcej tradícii ako predmet výmeny,
ako obchodná mena a šperk sa zlato stalo synonymom istoty a stálosti. Zlato fascinuje ľudstvo už odjakživa : tento lesklý drahý kov na nás pôsobí svojou neodolateľnou a pôsobivou príťažlivosťou.

Čítajte ďalej...


Stabilita a uchovanie hodnoty

Blahobyt, stabilita a uchovanie hodnoty
Zlato patrí medzi najcennejšie drahé kovy. Jeho mýtus a popularita pramenia v jeho úspešnej a dlhoročnej histórii. Zlato sa vždy spájalo aj so symbolom statusu a teší sa obľube u veľkej časti populácie.


Čítajte ďalej...


Ponuka a dopyt

Zlato – „superhviezda” medzi drahými kovmi
Výskyt zlata na zemi – jeho zásoby - sú obmedzené. Ťažba sa v dnešnej dobe stala mimoriadne náročnou a drahou. Zlato nie je možné vyrábať priemyselne (s ekonomicky primeranými nákladmi).Čítajte ďalej...5 kľúčových dôvodov pre nákup zlata


Istota

1. Zlato sa odjakživa považovalo za drahocenné a vzácne. Počas posledných storočí sa zlato osvedčilo aj ako trvalá forma investície. Práve v období, v ktorom iné investičné formy strácajú hodnotu a dôveryhodnosť, ponúka zlato istotu.
Nezávislosť


Istota, ktorú zlato ponúka, vyplýva z jeho nezávislosti. Cena zlata je úplne nezávislá od peňažnej politiky jednotlivých štátov, trhov s cennými papiermi, výkyvov meny, úverových kríz  a podobných fenoménov.

Likvidita


3. Ten, kto má zlato, ten má vždy peniaze. So zlatom sa obchoduje celosvetovo 24 hodín denne. Vo forme vysokohodnotného zlata vlastníte určitý druh "medzinárodnej meny", nakoľko je zlato možné kedykoľvek predať.


Osobná rezerva vo forme kapitálu

Rovnako, ako aj predtým  kladú Centrálne banky dôraz na zlato, ako na „nástroj" rezervy. Aj početní veľkí inštitucionálni investori, fondy, dôchodkové správcovské spoločnosti a nadácie investujú časť svojho majetku do zlata. Mnohí známi experti odporúčajú aj privátnym investorom investovať 5-10% svojho majetku dlhodobo do zlata.
Stabilita


Napriek neustále sa vyskytujúcim cenovým výkyvom na voľnom trhu ostala hodnota zlata dlhodobo stabilná. V priebehu posledných rokov vznikol mimoriadne stabilný trend stúpajúcich cien zlata. Zlato disponuje potenciálom, stať sa surovinou 21.storočia.