Právní informace

U tohoto dokumentu se jedná o reklamní materiál. Zde obsažené informace napředstavují ani investiční, ani daňové nebo právní poradenství. Dokument také neobsahuje žádnou nabídku, doporučení nebo výzvu k přijetí investičních rozhodnutí jakéhokoliv druhu.
Tyto informácie především nenahražují žádné vhodné poradenství, zaměřené na investice a produkt.

Veškeré informace, obsažené v tomto souhrnu, byly sestavené a zpracované společností All Commodity Intertrading s.r.o.. Vycházejí ze zdrojů, které společnost považuje za spolehlivé. All Commodity Intertrading s.r.o. přesto nepřebírá zodpovědnost za správnost a kompletnost zde obsaženutých informací a v žádném případě neručí za škody nebo ztráty, jež by mohly vyplývat ze zde zveřejněných informací a údajů. Uvedené se nevztahuje na škody, způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Názory vyjádřené v tomto souhrnu odrážejí odhad společnosti All Commodity Intertrading s.r.o. v okamžiku zveřejnění a mohou se v budoucnosti měnit bez předchozího oznámení. Shrnutí může obsahovat konstatování zaměřené na budoucnost. I když tato konstatování odrážejí názory a očekávání společnosti All Commodity Intertrading s.r.o. z hlediska budoucnosti, může se skutečný vývoj a výsledky podstatně lišit od vyjádřených očekávání. Dále prosíme o zohlednění skutečnosti, že hodnota majetkové investice může stoupat nebo klesat. Investoři musí být z tohoto důvodu připravení a schopni akceptovat ztráty investovaného kapitálu (riziko totální ztráty).
Vývoj investic v minulosti nepřipouští žádné závěry pro budoucí vývoj hodnoty.

Kopírování nebo používání obsahů vyhotovených a zveřejnených společností All Commodity Intertrading s.r.o. - a to kompletní nebo částečné - není dovolené bez písemného souhlasu společnosti All Commodity Intertrading s.r.o..