Spoločnosť bola založená v roku 2004 a ponúka rozličné služby v oblasti servisu a podpory, týkajúce sa obchodných aktivít so surovinami. V tejto súvislosti sa ACI považuje za špecialistu na rozhraní medzi priemyslom a obchodom, prípadne odbytovými spoločnosťami.

V dôsledku rozsiahlych zmien, odohrávajúcich sa od roku 2008 predovšetkým na európskych finančných trhoch a nie v poslednom rade v dôsledku stúpajúceho dopytu po surovinách, uchovávajúcich hodnotu, sa spoločnosť ACI v roku 2011 rozhodla zamerať sa na trh s drahými kovmi.

Pre tieto účely bola v roku 2012 spoločne s vedúcim poskytovateľom IT služieb pre odbytové spoločnosti a špeciálne banky vyvinutá vlastná výkonná platforma pre drahé kovy, predovšetkým pre zlato. V tejto súvislosti sa v stredobode nachádza  nielen transparentnosť v spojení s profesionálnou prípravou informácií, ale aj vytvorenie profesionálnej a zároveň nanajvýš užívateľsky ústretovej vstupnej a prístupovej plochy, určenej pre spotrebiteľov.

Vďaka tejto online platforme, ktorá ponúka rôzne možnosti stratégie nákupu je nákup zlata u nás jednoduchý.

Hlavným cieľom ACI pri výbere partnerských spoločností je predovšetkým kvalita, istota a dlhodobá udržateľnosť nákupov komoditných kovov, ktoré zaisťujeme pre klientov.

Fyzické zlato sa nakupuje vo forme zliatkov, ktoré spĺňajú normu „Good delivery“ od London Bullion Market Association (LBMA). Pravidlá LBMA určujú fyzikálne vlastnosti zliatkov, ako sú najmä vysoká čistota a štandardizovaná veľkosť. Zlato s týmito vlastnosťami sa používa na hlavných medzinárodných trhoch (Hongkong, Londýn, New York, Sydney, Tokio, Zürich) a v zlatých rezervách vlád, centrálnych bánk ale aj MMF.

Tieto zliatky sa nakupujú prostredníctvom renomovaných veľkoobchodných platforiem a bánk, ktoré získavajú zlato od výrobcov schválených LBMA, ako sú napríklad Heraeus alebo Münze Österreich.

Phoenix Investor je exkluzívnym obchodným partnerom pre slovenský a český trh.


Christian Pohl
Management

Klaus Schönfelder
Management

Vaše výhody – Naše služby

  Overená kvalita zlata
  Atraktívna nákupná cena
  Diskrétnosť a bezpečnosť
  Priamy prístup na Vaše osobné online konto
  Nekomplikovaný postup
  Možnosť vlastného určovania nákupu a predaja
  Individuálne možnosti výberu pri uskladnení a dodávke Vášho depozitu
  Transparentnosť a prístup k aktuálnym informáciám o trhu